Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 στις 12.00

Σεμινάριο Κατασκευής Θεατρικού Κουστουμιού

06,11/02 12:00 - 15:00 Σεμινάριο Κατασκευής Θεατρικού Κουστουμιού

06,11/02 12:00 - 15:00 Σεμινάριο Κατασκευής Θεατρικού Κουστουμιού

πηγή : https://www.embros.gr/0611-02-12-00-15-00-sem…