Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 στις 21.30

Live με την «Ορχήστρα του Φωτός – Ferket el Anwar» + Bar οικονομικής ενίσχυσης

LIVE! οικον. ενίσχυσης / for financial support

Η Ορχήστρα του Φωτός // "Ferket el Anwar" //The Orchestra of Light

Θα παρουσιάσει παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από τις αραβικές χώρες καθώς και έργα μεγάλων αράβων συνθετών

Will perform traditional songs and tunes from arabic countries and works by great arab composers

επικοινωνία :

e-mail: commonexgrounds@espiexv.net

blog: https://dervenion56.espivblogs.net