Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 στις 18.00

Ανοιχτή συνέλευση αλληλεγγύης στον Κωνσταντίνο Γιαγτζόγλου

Ανοιχτή συνέλευση αλληλεγγύης στον Κωνσταντίνο Γιαγτζόγλου για τη συνδιαμόρφωση δράσεων αλληλεγγύης την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου στις 18:00 στο Πολυτεχνείο ( Γκίνη)

Συνέλευση Αλληλεγγύης στον Κωνσταντίνο Γιαγτζόγλου

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/73139/