Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 στις 17.30

Μάθημα Tai-Chi

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη - Μάθημα Tai-Chi

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη - Μάθημα Tai-Chi

κάθε Τρίτη 17:30 με 19:00

και Πέμπτη 11:00 με 12:30
Πληροφορίες/Δηλώσεις συμμετοχής : 6977770569, fygeexinadinatexon@gmailex.com

με ελεύθερη συνεισφορά

πηγή : https://www.embros.gr/13-02-2018-17-30-19-30-…