Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 στις 23.00

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

Πάρτυ οικ. ενίσχυσης ΚΙΝΟΓΕ

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Ομαδας Γεωπονίας. Ως αυτοοργανωμενη ομάδα δεν δεχόμαστε καμια χρηματοδότηση από το πανεπιστήμιο ή άλλους φορείς και χορηγούς. Παράλληλα διεκδικώντας ενα ανοικτό πανεπιστήμιο αλλά και κινούμενοι σε μια κατεύθυνση μη εμπορευματοποίησης, βασιζόμαστε αποκλειστικά σε εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των εξόδων μας.

*Μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε αυτοοργανωμενες δομές αλληλεγγύης.

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Φεβρουάριος 19h