Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 στις 22.00

Μπαρ Οικ. Ενίσχυσης

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης της Απόδρασης - αυτόνομη παρέμβαση στη νομική στον σύλλογο φοιτητών νομικής (φυστικί πόρτα).

πηγή : email που λάβαμε στις 27 Φεβρουάριος 13h