Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 στις 11.00

Εκπομπή: Το μαύρο πρόβατο

Μουσική και σχολιασμός της τρέχουσας επικαιρότητας

πηγή : email που λάβαμε στις 26 Φεβρουάριος 15h