Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 στις 23.00

Signal Noise Soundsystem Οικ. Ενίσχυση Κατάληψης Στέγης Hotel Oniro

Verification Date……………..Saturday 31/03/2018

Model……………………...….....Signal Noise Soundsystem

Code………………………….......Techno, Industrial, Breaks, Bass

Program Power………….......Ars Dementis, Aspect Ratio, Circulation,
....................................Comet, Echo Spatial, Kumasi,
....................................Reaktiv., Sickfest

Sensitivity……………………....MANA RAVER (live visuals)

Frequency Range………......23.00 - 08:00

Shipping..………..………….....Free

Rated Impedance…..........Μηχανουργείο - Πολυτεχνείο

....................................(Στουρνάρη και Πατησίων)

Eff. Reference………..........Οικονομική ενίσχυση της Κατάληψης Στέγης Προσφύγων Hotel Oniro

Description: Signal Noise Soundsystem is a high quality custom hybrid sound system based on Shannon's & Hartley's theorem.

SNR=Psignal/Pnoise

Signal Noise Soundsystem

snsounexdsystem@gmaiexl.com

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/73582/