Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 στις 22.00

Πάρτυ Οικονομικής Ενίσχυσης για τα Δικαστικά έξοδα συντρόφου

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα για την παρακάτω υπόθεση δίωξης:
https://athens.indymedia.org/post/1584959/

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/73578/