Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 στις 23.00

Πάρτυ για την οικονομική ενίσχυση του Ε.Κ.Χ. Φαβέλα

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Μάρτιος 00h