Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 στις 18.00

Ανοιχτό κάλεσμα σε συνέλευση αυτοοργανωμένης δομής υγείας

Από την προηγούμενη κιόλας χρονιά προβληματιστήκαμε έντονα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της υγείας ο οποίος επιδεινώνεται όλο και περισσότερο μέσω της περαιτέρω συρρίκνωσης των κοινωνικών παροχών με το πρόσχημα της κρίσης. Παρά τις προσπάθειες και τις κινητοποιήσεις τόσο γιατρών, όσο και λοιπών εργαζόμενων και ειδικοτήτων στο χώρο της υγείας, ακόμα μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας αποκλείονται καθημερινά από τις παροχές του κράτους πρόνοιας. Είναι προφανές ότι προτεραιότητα των εκάστοτε κυβερνήσεων αποτελεί η τήρηση και η όξυνση των πολιτικών λιτότητας και ότι η ίδια η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι ανεπαρκής καθιστώντας ως μόνη πιθανή διέξοδο τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, υποτάσσοντας έτσι τις ανάγκες μας, αλλά και ολόκληρη τη ζωή μας, στην εμπορευματοποίηση του καπιταλιστικού και χρηματοεξαρτόμενου συστήματος και τις σχέσεις που το ίδιο αναπαράγει. Έχοντας ως βάση όλους τους παραπάνω προβληματισμούς αποφασίσαμε παράλληλα με τους αναγκαίους αγώνες για ένα σύστημα υγείας με δημόσιο και ανοιχτό χαρακτήρα, να δράσουμε δίνοντας λύση στο εδώ και στο τώρα μέσα από τη δημιουργία μιας αυτοοργανωμένης δομής υγείας, η οποία μόνο στην κάλυψη των κενών του κράτους δε θα στοχεύει· αλλά θα αντιπαραβάλει στην πράξη έναν διαφορετικό χώρο και τρόπο οργάνωσης της υγείας που θα διέπεται από τις αξίες που μας εκφράζουν και τις οποίες αναπτύξαμε παραπάνω.

Η αυτοοργανωμένη δομή υγείας που έχουμε ως στόχο να δημιουργηθεί είναι σημαντικό να διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά τόσο αναφορικά με την πρόσβαση σε αυτήν, όσο και με τις σχέσεις που θα αναπτύσσονται στα πλαίσια της. Η πρόσβαση σε αυτή είναι απαραίτητο να είναι ελεύθερη για όλους και όλες χωρίς διακρίσεις που μπορεί να προκύπτουν από την καταγωγή, το φύλο ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό και οδηγούν συνήθως στον αποκλεισμό διάφορων κοινωνικών ομάδων, καθώς και χωρίς υποχρεωτικό οικονομικό αντίτιμο για όποια ή όποιον επιθυμεί να εξεταστεί σ αυτή. Όσον αφορά στις σχέσεις και τις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, παρ όλο που αναγνωρίζουμε και κατανοούμε πλήρως την ανισότητα που υπάρχει στη σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενή -λόγω των γνώσεων που διαθέτει ο πρώτος-, προτιμούμε να επιδιώκεται η διάχυση της γνώσης και στόχο να αποτελεί η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μακριά από λογικές που οδηγούν σε σχέσεις εξάρτησης εντός των οποίων θα συνυπολογίζονται οι ανάγκες, οι επιθυμίες και η προσωπικότητα του ασθενή, ο οποίος δε θα αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα.

Επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο, όπου θα παρέχεται πρωτοβάθμια περίθαλψη και ο οποίος θα προτάσσει την αυτοοργάνωση (στο επίπεδο που αυτό είναι εφικτό στο σήμερα) στο σύστημα υγείας έχοντας ως άξονα τις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ γιατρού και ασθενή μέσω και των οποίων η οποιαδήποτε θεραπεία θα επιτυγχάνεται με το λιγότερο δυνατό επώδυνο τρόπο (και για τους δύο) και θα είναι ανοιχτός σε όλες και όλους.

Συνέλευση για την πραγμάτωση του εγχειρήματος ορίστηκε για την Κυριακή 18 Μαρτίου στις 18:00 στο χώρο του ελεύθερου κοινωνικού χώρου "Σχολείο για τη μάθηση της ελευθερίας". Καλούμε γιατρούς, ειδικευμένους του υγειονομικού κλάδου και όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη λειτουργία της αυτοοργανωμένης δομής υγείας να είναι εκεί.

Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος «Σχολείο για τη μάθηση της ελευθερίας»

Βασιλέως Γεωργίου 27 & Μπιζανίου γωνία (περιοχή Ευζώνων)