Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στις 23.00

Αντιφασιστικό Καφενείο

για την οικονομική ενίσχυση της αντιφασιστικής συνέλευσης

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/73787/