Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 στις 19.00

Προβολή-καφενείο μπαρ οικονομικής ενίσχυσης

Προβολή του ντοκιμαντέρ
Κill 'em' all
Η ελληνοσερβική φιλία, η σφαγή στη Βοσνία, και η ελπίδα μοιρασιάς του κράτους της Μακεδονίας

Θα διατίθεται το έκτακτο φύλλο της εφημερίδας που αφορά το Μακεδονικό ζήτημα
https://apatris.info/topics/issues/385/

Θα ακολουθήσει καφενείο-μπαρ οικονομικής ενίσχυσης

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Μάρτιος 03h