Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 στις 20.00

Διαχειριστική συνέλευση

Τετάρτη 4/4 διαχειριστική συνέλευση στις 20:00

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/73941/