Σάββατο 5 Μαίου 2018 στις 22.30

συναυλία και πάρτυ οικονομικης ενίσχυσης

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

για την κάλυψη δικαστικών εξόδων. περισσότερες πληροφορίες σύντομα.

κοινότητα Τερμίτα

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Απρίλιος 18h