Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 στις 19.30

Διαχειριστική συνέλευση

Διαχειριστική συνέλευση Τετάρτη 18/4 στις 19:30

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Απρίλιος 12h