Πέμπτη 24 Μαίου 2018 στις 19.00

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης για πολιτικούς κρατούμενους και διωκόμενους αγωνιστές

Μπαρ Οικονομικής Ενίσχυσης για πολιτικούς κρατούμενους και διωκόμενους αγωνιστές:

Κάθε Πέμπτη από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ

στην Κατάληψη GARE (Καλλιδρομίου 74 Εξάρχεια)

Ανοιχτή συνέλευση ΜπαρΟικΕ Κάθε Πέμπτη 5μμ

Η εκδικητικότητα του κράτους πάνω σε πολιτικούς και όχι μόνο κρατούμενους δεν είναι παρά πολιτική και στρατηγική που εφαρμόζεται εξίσου στον έξω κόσμο με συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς. Η φυλακή είναι τόπος όπου διαφαίνεται ο καπιταλιστικός σχεδιασμός και ο ταξικός χαρακτήρας των κοινωνικών σχέσεων, είναι ένα από τα μέσα επίθεσης κατά αυτών που αντιστέκονται και αγωνίζονται, ώστε να αποδυναμωθούν, άρα αποτελεί ένα ακόμα πεδίο μάχης. Ο αγώνας λοιπόν συνεχίζεται εξίσου εντός και εκτός κελιών, είναι συλλογικός και αδιαχώριστος από το ευρύτερο επαναστατικό κίνημα. Στηρίζουμε τους πολιτικούς κρατούμενους που με τη δράση τους και τη στάση τους αντιτίθονται στην καταστολή και εναντιώνονται σε αυτά από θέση αλληλεγγύης για την ελευθερία όλων, ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΥΛΑΚΗΣ.

Bar for the Support of Political Prisoners and Prosecuted Combatants:

Every Thursday from 7p.m. to 11p.m.

At GARE Squat (Kallidromiou 74)

Open assembly of BarOikE Every Thursday 5p.m.

The vindictiveness of the state over political -and not only- prisoners is nothing but policy and strategy that is applied on the same scale in the outside world with specific targets and aims. Prison is a place where the capitalistic planning and the class character of the social relations are depicted, enclosure is a means of attack against those who resist and struggle, so that they get weakened, therefore constitutes one more battlefield. So, the struggle goes on the same, behind bars or not, it is collective and indivisible from the wide revolt movement. We stand along with the political prisoners who through their activity and stance combat oppression and object to it from a position of solidarityfor the freedom of all, UNTIL THE DEMOLITION OF THE LAST PRISON.

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Απρίλιος 16h


Συλλογή υλικών για τους πολιτικούς κρατούμενους, από το ΜπαρΟικΕ

Στα πλαίσια της λειτουργίας του μπάρ οικονομικής ενίσχυσης για πολιτικούς κρατούμενους και διωκώμενους αγωνιστές ενημερώνουμε τον αλληλέγγυο κόσμο που θέλει να συμβάλει στις ανάγκες των πολιτικών κρατουμένων, οτι κάθε πέμπτη και κατα την διάρκεια του μπάρ (απο τις 19:00 και μετά στην κατάληψη Gare) μπόρει να προμηθεύει με είδη συμαντικά για την διαβίωση εντος φυλακής, όπως είδη προσωπικής υγιεινής (χαρτιά υγείας,σερβιέτες,οδοντόβουρτσες κλπ.) τρόφιμα μακράς διάρκειας, τσιγάρα και τηλεκάρτες με σκοπό την διανομή τους.
Επήσης όποια συλλογηκότητα/ατομικότητα επιθυμεί, μπορεί να προσφέρει στον χώρο βιβλία,μπροσούρες,έντυπα κλπ. Για την περαιτέρω πολιτική ενίσχυση του εγχειρήματος αλλα και την διάχυση ιδεών.

Τρόπος επικοινωνίας τόσο για τον αλληλέγγυο κόσμο όσο και για κρατούμενους με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο: baroikexe@espiv.net

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1588183/