Τρίτη 24 Απριλίου 2018 στις 22.00

Bar Οικονομικής Ενίσχυσης

Bar οικονομικής ενίσχυσης από την ανοιχτή συνέλευση βιολογικού στο Στέκι Βιολογικού ΑΠΘ

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Απρίλιος 22h