Τρίτη 17 Απριλίου 2018 στις 22.00

Bar Οικονομικής ενίσχυσης

Hip Hop BAR οικονομικής ενίσχυσης

Τρίτη, 17 Απριλίου

μετά τις 22:00

στο στέκι στο βιολογικό

Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης