Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 στις 18.00

Συνάντηση Επιτροπής Αγώνα Ανέργων

επικοινωνία :

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...