τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση από : ατελές

Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 στις 23.00

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης νέου εγχειρήματος

Παρασκευή 27/04/2018, ώρα 23.00

στη Νομική

Περισσότερες πληροφορίες και αφίσα λίαν συντόμως

Αναρχικές/οί

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/74121/