τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση από : ΑΕΠ ΕΑΑΚ ατελές

Σάββατο 28 Απριλίου 2018 στις 23.00

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης ΑΕΠ-ΕΑΑΚ

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Απρίλιος 20h