Παρασκευή 4 Μαίου 2018 στις 23.00

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

Πάρτυ οικ ενίσχυσης ΣΦΟΙΝΑ και ΑΝΟΣΙΑ

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης ΣΦΟΙΝΑ (σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΑΚ) και ΑΝΟΣΙΑ (σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΑΚ) στα γρασίδια μπροστά από τη Νομική ΑΠΘ Παρασκευή 4/5 μετα τις 23:00

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Απρίλιος 18h