Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 στις 21.00

Καφενείο οικ. ενίσχυσης για τους διωκόμενους μετανάστες

Καφενείο οικονομικής ενίσχυσης για τους 45 μετανάστες που διώκονται για την εξέγερση στη Μόρια και τους 8 της Πέτρου Ράλλη