Σάββατο 28 Απριλίου 2018 στις 23.00

Party οικ. ενίσχυσης για τα δικαστικά έξοδα συντρόφων & συντροφισσών

Σάββατο 28 Απριλίου στα πλατάνια της αρχιτεκτονικής στο Βόλο.

Techno party οικονομικής ενίσχυσης για τα δικαστικά έξοδα συντρόφων και συντροφισσών .

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Απρίλιος 14h