Σάββατο 19 Μαίου 2018 στις 23.00

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

Party οικονομικής ενίσχυσης της Σοσιαλιστικής Σπουδαστικής Πάλης

party ΣΣΠ για οικονομική ενίσχυση της παράταξης δικαστικά έξοδα συντρόφων

πηγή : email που λάβαμε στις 29 Απρίλιος 19h