Τετάρτη 30 Μαίου 2018 στις 19.00

Συνέλευση του Σπιτιού των Γυναικών

Κάθε Τετάρτη, 19:00 - 22.00 Συνέλευση του Σπιτιού των Γυναικών

00 - 22.00 Συνέλευση του Σπιτιού των Γυναικών

πηγή : https://www.embros.gr/kathe-tetarth-20-00-23-…