τι; : συναυλία θεματική : οικονομική ενίσχυση ατελές

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 στις 21.00

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

Hip Hop Live

Hip Hop live οικονομικής ενίσχυσης για τη δημιουργία αυτοοργανωμένου studio .Στην φοιτητική εστία Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ) και ώρα 21:00. (Σύντομα line-up και αφίσα)

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Μάιος 18h