Πέμπτη 17 Μαίου 2018 στις 22.30

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

Λαϊκό παραδοσιακό γλέντι

Ο ΠΑΛΛΑΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ από μπόρες και βροχές.
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ και βαδίζει στο δρόμο του ανυποχώρητου αγώνα.
ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΑ ΓΡΑΣΙΔΙΑ ΦΛΣ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΙΟΥ για την οικονομική ενίσχυση των σχημάτων ΕΑΑΚ φιλοσοφικής και νομικής, ΑΡΠΑ στο φιλολογικο, ΑΣΥΝΈΧΕΙΑ ΕΑΑΚ στο ιστ.-αρχ., Φ.Α.Π.Α στο Φ.Π. , CONTRA LEGEM ΕΑΑΚ, ΨΥΧ.Α.ΚΙ.Α.

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Μάιος 23h