Κυριακή 27 Μαίου 2018 στις 19.00

Τακτική Συνέλευση Λέσχης

Τακτική συνέλευση*

Λέσχης Εργαζομένων και Νεολαίας Ελληνικού Αργυρούπολης

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/5 στις 19:00

*γίνεται κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα

πηγή : https://lesxi-erg.blogspot.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 15 Μάιος 17h