Τετάρτη 30 Μαίου 2018 στις 19.00

Διαχειριστική συνέλευση

Διαχειριστική συνέλευση στις 19:00

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Μάιος 19h