Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 στις 20.00

(αναβάλλεται) jam session στην Άνω Πόλη

http://ubuntu-wahhada.espivblogs.net/