Περασμένες εκδηλώσεις στην τοποθεσία: (30)

Τετ30Σεπ17:00 Συλλογη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες στη Μόρια
Τρι29Σεπ17:00 Συλλογη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες στη Μόρια
Δευ28Σεπ17:00 Συλλογη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες στη Μόρια
Παρ25Σεπ17:00 Συλλογη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες στη Μόρια
Πεμ24Σεπ17:00 Συλλογη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες στη Μόρια
Τετ23Σεπ17:00 Συλλογη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες στη Μόρια
Τρι22Σεπ17:00 Συλλογη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες στη Μόρια
Δευ21Σεπ17:00 Συλλογη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες στη Μόρια
Παρ18Σεπ17:00 Συλλογη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες στη Μόρια
Πεμ17Σεπ17:00 Συλλογη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες στη Μόρια
Τετ16Σεπ17:00 Συλλογη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες στη Μόρια
Τρι15Σεπ17:00 Συλλογη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες στη Μόρια
Δευ14Σεπ17:00 Συλλογη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες στη Μόρια
Δευ20Απρ Συλλογή τροφίμων και άλλων προϊόντων
Κυρ19Απρ Συλλογή τροφίμων και άλλων προϊόντων
Σαβ18Απρ Συλλογή τροφίμων και άλλων προϊόντων
Παρ17Απρ Συλλογή τροφίμων και άλλων προϊόντων
Πεμ16Απρ Συλλογή τροφίμων και άλλων προϊόντων
Τετ15Απρ Συλλογή τροφίμων και άλλων προϊόντων
Τρι14Απρ Συλλογή τροφίμων και άλλων προϊόντων
Δευ13Απρ Συλλογή τροφίμων και άλλων προϊόντων
Κυρ12Απρ Συλλογή τροφίμων και άλλων προϊόντων
Σαβ11Απρ Συλλογή τροφίμων και άλλων προϊόντων
Παρ10Απρ Συλλογή τροφίμων και άλλων προϊόντων
Πεμ 9Απρ Συλλογή τροφίμων και άλλων προϊόντων
Παρ11Μαρ201617:00 Συλλογή τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών για πρόσφυγες & μετανάστες
Πεμ10Μαρ201617:00 Συλλογή τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών για πρόσφυγες & μετανάστες
Τετ 9Μαρ201617:00 Συλλογή τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών για πρόσφυγες & μετανάστες
Τρι 8Μαρ201617:00 Συλλογή τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών για πρόσφυγες & μετανάστες
Δευ 7Μαρ201617:00 Συλλογή τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών για πρόσφυγες & μετανάστες