Περασμένες εκδηλώσεις στην τοποθεσία: (2)

Παρ 1Ιουλ14:00 Ανώμαλο Διημεράκι
Παρ27Μαΐ15:00 Κουηρ καφενείο + gender-affirming freeshop // Queer kaffenio + gender-affirming freeshop