Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 στις 18.00

Συνέλευση αλληλεγγύης στην Αραχώβης 44

Η συνέλευση συνέχιζεται την Παρασκευή 15/3 18.00 στο Γκίνη.

The assembly will be continued Friday 15/3 18.00 o'clock at Ghini.

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1596280/