Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019 στις 21.00

Κάλεσμα ενάντια στην κρατική καταστολή

από Κοινή Ενωτική Συνέλευση Ενάντια στην Κρατική Καταστολή

Την Τετάρτη 14 Αυγούστου στις 9μμ στο Γκίνη, ανοιχτό κάλεσμα για την επόμενη συνάντηση της κοινής ενωτικής συνέλευσης ενάντια στη κρατική καταστολή.

Wednesday 14th of August at 21:00 at Gkini-Polytehneio, open call for the next meeting of the common united assembly against state repression.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/80013/