Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 στις 20.00

Ανοιχτή συνέλευση

πηγή : http://allerta.squat.gr/2019/10/07/Αναδημοσίε…