Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 στις 21.30

Bar + Vegan Κoυζίνα για την οικονομική ενίσχυση της κατάληψης Αντινομία

Κάθε Πέμπτη από τις 21:30 πραγματοποιείται Bar + Vegan Κoυζίνα για την οικονομική ενίσχυση της κατάληψης.

πηγή : http://katalipsiantinomia.squat.gr/