Τρίτη 28 Μαίου 2013 στις 19.30

Διάλεξη: Μικρές Ομάδες, Δημοκρατία, Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων

Η 19η Διάλεξη στα γραφεία του Συλλόγου μας με θέμα: "Μικρές Ομάδες, Δημοκρατία, Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων"

επικοινωνία : http://bookworker.wordpress.com/

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Μάιος 14h