Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 στις 19.30

Εκδήλωση για τις συμμετοχές του Εμπρός σε ευρωπαϊκές συνελεύσεις, δράσεις & συνέδρια

Παρουσίαση και συζήτηση για τις συμμετοχές του Εμπρός σε ευρωπαϊκές συνελεύσεις, δράσεις και συνέδρια FACK (Novisad), Art of Being Many (Hamburg), Blokcupy (Brussels), ICOMOS (Florence)

πηγή : http://embros-theater.blogspot.com/2014/11/21...