Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 στις 20.00

Καφενείο οικ. ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα συντρόφων από το Αγρίνιο

πηγή : https://antiviosi.espivblogs.net/2016/11/22/κ
πηγή : email που λάβαμε στις 23 Νοέμβριος 11h