Σάββατο 13 Μαίου 2017 στις 23.00

All Cancers Are Bastards party

Σάββατο 13/5/2017 μετά τις 23:00, στο θεατράκι σκάλας.

Σε περίπτωση βροχής θα γίνει στην κατάληψη αντιβίωση.

Για την κάλυψη ιατρικών εξόδων συντρόφισσας.

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Μάιος 15h