Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017 στις 18.30

Συνέλευση Αντίστασης και Αλληλεγγύης Κυψέλης / Πατησίων

=> Περισσότερα εδώ

Συνέλευση Αντίστασης και Αλληλεγγύης Κυψέλης / Πατησίων

Τοποθεσία: Κυψέλη / Πατήσια / Πάρκο Κύπρου και Πατησίων