Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 στις 23.32

Party οικονομικής ενίσχυσης - Samurai Force vol.2

Party οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα...

Η αλληλεγγύη κι ο σεβασμός προς τον άλλο, είναι έννοιες σχεδόν ταυτόσημες. Πρέπει πρώτα να σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου και μετά εσένα τον ίδιο. Αυτός ο σεβασμός είναι που γεννά την αλληλεγγύη και η οποία θα πρέπει δίνεται απλόχερα σε ανθρώπους που αγωνίζονται σε κάθε τι που αιχμαλωτιίζει τις ζωές μας, σε αυτούς που συνεχίζουν να υψώνουν τη φωνή τους με "καθαρή" φωνή, σε όλους αυτούς που είναι αγωνιστές κι όχι δούλοι του σάπιου συστήματος.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

https://www.facebook.com/EmbrosTheaterA

επικοινωνία : https://www.facebook.com/events/1792221493024...

πηγή : email που λάβαμε στις 29 Οκτώβριος 13h