τι; : συναυλία θεματική : από : Κατάληψη 111 ατελές

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 στις 21.00

Punk Live για τα 3 χρόνια της κατάληψης 111

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

αφίσα και line up σύντομα