Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018 στις 12.00

Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας

Η καθημερινή Ζώνη Αντιπληροφόρησης του σταθμού

Καθημερινή Ζώνη Αντιπληροφόρησης:
12.00 - Δελτίο αντιπληροφόρησης της Ραδιουργίας FM
14.00 - Δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431ΑΜ
20.00 - Δελτίο αθλητικής αντιπληροφόρησης
από τα Ραδιοφράγματα

πηγή : https://radiourgia.squat.gr/2018/03/21/η-καθη…