Μελλοντικές εκδηλώσεις στην τοποθεσία: (21)

Τρι20Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τρι20Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Τρι20Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Τετ21Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τετ21Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Τετ21Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Πεμ22Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Πεμ22Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Πεμ22Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Παρ23Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Παρ23Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Παρ23Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Δευ26Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Δευ26Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Δευ26Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Τρι27Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τρι27Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Τρι27Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Τετ28Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τετ28Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Τετ28Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega

Περασμένες εκδηλώσεις στην τοποθεσία: (1009)

Δευ19Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Δευ19Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Δευ19Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Παρ16Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Παρ16Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Παρ16Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Πεμ15Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Πεμ15Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Πεμ15Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τετ14Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Τετ14Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Τετ14Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τρι13Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Τρι13Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Τρι13Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Δευ12Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Δευ12Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Δευ12Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Παρ 9Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Παρ 9Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Παρ 9Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Πεμ 8Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Πεμ 8Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Πεμ 8Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τετ 7Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Τετ 7Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Τετ 7Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τρι 6Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Τρι 6Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Τρι 6Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Δευ 5Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Δευ 5Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Δευ 5Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Παρ 2Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Παρ 2Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Παρ 2Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Πεμ 1Φεβ20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Πεμ 1Φεβ14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Πεμ 1Φεβ12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τετ31Ιαν20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Τετ31Ιαν14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Τετ31Ιαν12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τρι30Ιαν20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Τρι30Ιαν14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Τρι30Ιαν12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Δευ29Ιαν20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Δευ29Ιαν14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Δευ29Ιαν12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Παρ26Ιαν20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Παρ26Ιαν14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Παρ26Ιαν12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Πεμ25Ιαν20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Πεμ25Ιαν14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Πεμ25Ιαν12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τετ24Ιαν20:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Nebulosa Griega
Τετ24Ιαν14:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης 1431ΑΜ
Τετ24Ιαν12:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Δευ15Ιαν18:00 Θεματική εκπομπή από την Κερκίδα Συνειδήσεων
Παρ22Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ22Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ21Δεκ201718:00 Εκπομπή Aντιδραστικά Στοιχεία
Πεμ21Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ21Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ20Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ20Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι19Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι19Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ18Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ18Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Κυρ17Δεκ201722:00 Εκπομπή Aντιδραστικά Στοιχεία
Παρ15Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ15Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ14Δεκ201718:00 Εκπομπή Aντιδραστικά Στοιχεία
Πεμ14Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ14Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ13Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ13Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι12Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι12Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ11Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ11Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Κυρ10Δεκ201722:00 Εκπομπή Aντιδραστικά Στοιχεία
Παρ 8Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 8Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 7Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 7Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 6Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 6Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 5Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 5Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 4Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 4Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 1Δεκ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 1Δεκ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ30Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ30Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ29Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ29Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι28Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι28Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ27Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ27Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ24Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ24Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ23Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ23Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ22Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ22Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι21Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι21Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ20Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ20Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ17Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ17Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ16Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ16Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ15Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ15Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι14Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι14Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ13Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ13Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Κυρ12Νοέ201710:00 Αναμεταδόσεις πρόσφατων εκπομπών του 1431 ΑΜ για τον αντισπισισμό
Σαβ11Νοέ201717:00 Αναμεταδόσεις πρόσφατων εκπομπών του 1431 ΑΜ για τον αντισπισισμό
Παρ10Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ10Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 9Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 9Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 8Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 8Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 7Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 7Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 6Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 6Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 3Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 3Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 2Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 2Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 1Νοέ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 1Νοέ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι31Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι31Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ30Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ30Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ27Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ27Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ26Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ26Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ25Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ25Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι24Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι24Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ23Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ23Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ20Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ20Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ19Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ19Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ18Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ18Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι17Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι17Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ16Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ16Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ13Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ13Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ12Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ12Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ11Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ11Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι10Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι10Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 9Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 9Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 6Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 6Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 5Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 5Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 4Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 4Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 3Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 3Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 2Οκτ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 2Οκτ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ29Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ29Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ28Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ28Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ27Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ27Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι26Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι26Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ25Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ25Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ22Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ22Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ21Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ21Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ20Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ20Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι19Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι19Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ18Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ18Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ15Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ15Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ14Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ14Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ13Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ13Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι12Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι12Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ11Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ11Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 8Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 8Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 7Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 7Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 6Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 6Σεπ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 5Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 4Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 1Σεπ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ31Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ30Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι29Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ28Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ25Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ24Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ23Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι22Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ21Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ18Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ17Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ16Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι15Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ14Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ11Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ10Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 9Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 8Αύγ201721:30 Μετάδοση παλιότερης εκπομπής με θέμα το Α/Α κίνημα του 21ου αιώνα στην Ελλάδα
Τρι 8Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 8Αύγ201712:30 Μετάδοση παλιότερης τηλεφωνικής επικοινωνίας με έγκλειστο σύντροφο
Δευ 7Αύγ201721:30 Παλιότερη εκπομπή με κεντρική θεματική ενότητα την ελεύθερη κατασκήνωση
Δευ 7Αύγ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 7Αύγ201710:05 Μετάδοση παλιότερης εκπομπής με κεντρικό θέμα την Σύνοδο των G-20 στο Αμβούργο
Δευ31Ιούλ201717:00 Νέα εκπομπή: Dub down Babylon
Δευ31Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ31Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ28Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ28Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ27Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ27Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ26Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ26Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι25Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι25Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ24Ιούλ201717:00 Νέα εκπομπή: Dub down Babylon
Δευ24Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ24Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ21Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ21Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ20Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ20Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ19Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ19Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι18Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι18Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ17Ιούλ201717:00 Νέα εκπομπή: Dub down Babylon
Δευ17Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ17Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ14Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ14Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ13Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ13Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ12Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ12Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι11Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι11Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ10Ιούλ201717:00 Νέα εκπομπή: Dub down Babylon
Δευ10Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ10Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 7Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 7Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 6Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 6Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 5Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 5Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 4Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 4Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 3Ιούλ201717:00 Νέα εκπομπή: Dub down Babylon
Δευ 3Ιούλ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 3Ιούλ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ30Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ30Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ29Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ29Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ28Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ28Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι27Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι27Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ26Ιούν201717:00 Νέα εκπομπή: Dub down Babylon
Δευ26Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ26Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ23Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ23Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ22Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ22Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ21Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ21Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι20Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι20Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ19Ιούν201717:00 Νέα εκπομπή: Dub down Babylon
Δευ19Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ19Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ16Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ16Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ15Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ15Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ14Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ14Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι13Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι13Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ12Ιούν201717:00 Νέα εκπομπή: Dub down Babylon
Δευ12Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ12Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 9Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 9Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 8Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 8Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 7Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 7Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 6Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 6Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 5Ιούν201717:00 Νέα εκπομπή: Dub down Babylon
Δευ 5Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 5Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 2Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 2Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 1Ιούν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 1Ιούν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ31Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ31Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι30Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι30Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ29Μάι201717:00 Νέα εκπομπή: Dub down Babylon
Δευ29Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ29Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ26Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ26Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ25Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ25Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ24Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ24Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι23Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι23Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ22Μάι201717:00 Νέα εκπομπή: Dub down Babylon
Δευ22Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ22Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ22Μάι201709:15 Αναμετάδοση εκπομπής: Βιολογική γεωργία: ανάγκη ή πολυτέλεια;
Κυρ21Μάι201709:00 Αναμετάδοση εκπομπής: Η εργατική εξέγερση του 1936 στην Θεσσαλονίκη
Παρ19Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ19Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ18Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ18Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ17Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ17Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι16Μάι201721:10 Εκπομπή για την απεργία πείνας των Παλαιστίνιων κρατούμενων
Τρι16Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι16Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ15Μάι201721:10 Εκπομπή "Πανκς, φρικιά και αναρχικοί στην Θεσσαλονίκη του '80"
Δευ15Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ15Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ12Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ12Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ11Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ11Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ10Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ10Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 9Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 9Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 8Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 8Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 5Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 5Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 4Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 4Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 3Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 3Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 2Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 2Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 1Μάι201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 1Μάι201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ28Απρ201720:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Παρ28Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ28Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ27Απρ201720:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Πεμ27Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ27Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ26Απρ201720:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Τετ26Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ26Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι25Απρ201720:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Τρι25Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι25Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ24Απρ201720:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Δευ24Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ24Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ21Απρ201720:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Παρ21Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ21Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ20Απρ201720:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Πεμ20Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ20Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ19Απρ201720:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Τετ19Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ19Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι18Απρ201720:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Τρι18Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι18Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ17Απρ201720:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Δευ17Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ17Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ14Απρ201720:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Παρ14Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ14Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ13Απρ201720:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Πεμ13Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ13Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ12Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ12Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι11Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι11Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ10Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ10Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 7Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 7Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 6Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 6Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 5Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 5Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 4Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 4Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 3Απρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 3Απρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ31Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ31Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ30Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ30Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ29Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ29Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι28Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι28Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ27Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ27Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ24Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ24Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ23Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ23Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ22Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ22Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι21Μάρ201721:15 Αναμετάδοση εκδήλωσης: 15 Χρόνια Αιχμάλωτος 7 Χρόνια Όμηρος…
Τρι21Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι21Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ20Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ20Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ17Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ17Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ16Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ16Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ15Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ15Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι14Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι14Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ13Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ13Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ10Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ10Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 9Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 9Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 8Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 8Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 7Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 7Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 6Μάρ201717:00 Θεματική εκπομπή-παρουσίαση από την Κερκίδα Συνειδήσεων
Δευ 6Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 6Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 3Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 3Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 2Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 2Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 1Μάρ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 1Μάρ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι28Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι28Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ27Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ27Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ24Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ24Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ23Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ23Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ22Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ22Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι21Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι21Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ20Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ20Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ17Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ17Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ16Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ16Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ15Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ15Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι14Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι14Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ13Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ13Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ10Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ10Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 9Φεβ201719:00 Θεματικό αφιέρωμα στην ταινία Holy Mountain του Alexandro Jodorowsky
Πεμ 9Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 9Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 8Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 8Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 7Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 7Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 6Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 6Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 3Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 3Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 2Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 2Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 1Φεβ201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 1Φεβ201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι31Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι31Ιαν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ30Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ30Ιαν201712:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ27Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ26Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ25Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι24Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ23Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ20Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ19Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ18Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι17Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ16Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ13Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ12Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ11Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι10Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 9Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 6Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 5Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 4Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 3Ιαν201714:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Σαβ31Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ30Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ23Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ23Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ23Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ22Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ22Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ22Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ21Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ21Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ21Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι20Δεκ201623:59 Επανάληψη: Καπιταλισμός, εμπορευματοποίηση και καταστολή στον αθλητισμό
Τρι20Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι20Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι20Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ19Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ19Δεκ201617:00 Επανάληψη: Καπιταλισμός, εμπορευματοποίηση και καταστολή στον αθλητισμό
Δευ19Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ19Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ16Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ16Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ16Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ15Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ15Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ15Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ14Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ14Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ14Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι13Δεκ201623:59 Επανάληψη εκπομπής: Βrazil: We need food, not football
Τρι13Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι13Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι13Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ12Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ12Δεκ201617:00 Επανάληψη εκπομπής: Βrazil: We need food, not football
Δευ12Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ12Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 9Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 9Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 9Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 8Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 8Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 8Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 7Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 7Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 7Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 6Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 6Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 6Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 5Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 5Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 5Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 2Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 2Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 2Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ30Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ30Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ30Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι29Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι29Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι29Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ28Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ28Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ28Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ25Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ25Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ25Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ24Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ24Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ24Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ23Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ23Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ23Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι22Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι22Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι22Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ21Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ21Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ21Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ18Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ18Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ18Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ17Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ17Νοέ201619:00 Θεματικό αφιέρωμα
Πεμ17Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ17Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ16Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ16Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ16Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι15Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι15Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι15Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ14Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ14Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ14Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ11Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ11Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ11Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ10Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 9Νοέ201622:00 Νέα μουσική εκπομπή: Golden Era
Τετ 9Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 8Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 7Νοέ201612:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης
Παρ 4Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 3Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 2Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 1Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ31Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ28Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #132
Πεμ27Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #132
Τετ26Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #132
Τρι25Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #132
Δευ24Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #132
Παρ14Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ13Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ12Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι11Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ10Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ29Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ29Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ28Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ28Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ27Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ27Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι26Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι26Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ25Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ25Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ22Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ22Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ21Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ21Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ20Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ20Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι19Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι19Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ18Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ18Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ15Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ15Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ14Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ14Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ13Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ13Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι12Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι12Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι29Μάρ201618:00 Ηχογραφημένη συνέντευξη του διωκόμενου αντιφασίστα μουσικού από την Άρτα
Παρ 4Μάρ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #102
Πεμ 3Μάρ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #102
Τετ 2Μάρ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #102
Τρι 1Μάρ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #102
Δευ29Φεβ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #102
Δευ 8Φεβ201616:00 Θεματικό Dub αφιέρωμα
Παρ 5Φεβ201613:00 Εκπομπή: Terra Negra
Παρ29Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Παρ29Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ28Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ28Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ27Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ27Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τρι26Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τρι26Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Δευ25Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Δευ25Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Παρ22Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Παρ22Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ21Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ21Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ20Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ20Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τρι19Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τρι19Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Δευ18Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Δευ18Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Σαβ16Ιαν201618:30 Επανάληψη παλιότερης εκπομπής σχετικά με την αντιφασιστική μοτοπορεία (30/09/12)
Παρ15Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Παρ15Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ14Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ14Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ13Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ13Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ31Δεκ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ30Δεκ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι29Δεκ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ23Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ23Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι22Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι22Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ21Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ21Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ18Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ18Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ17Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ17Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ16Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ16Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι15Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι15Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ14Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ14Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ11Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ11Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ10Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ10Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ 9Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ 9Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι 8Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι 8Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ 7Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ 7Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ 4Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ 4Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ30Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ27Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ26Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ25Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι24Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ23Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ20Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ19Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ18Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι17Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ16Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ13Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ12Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ11Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι10Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ30Οκτ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ30Οκτ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ25Σεπ201520:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Παρ25Σεπ201512:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ24Σεπ201520:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ24Σεπ201512:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ23Σεπ201520:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ23Σεπ201512:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τρι22Σεπ201520:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τρι22Σεπ201512:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Δευ21Σεπ201520:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Δευ21Σεπ201512:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Δευ14Σεπ201516:00 One world One race: Επανάληψη εκπομπής στη μνήμη του Killah P
Πεμ14Μάι201519:00 Θεματικό αφιέρωμα σε stoner cult movies
Πεμ30Απρ201512:30 Αναμετάδοση εκπομπής εξελίξεις στο Κουρδικό ζήτημα μετά τη νίκη στο Κομπανί
Τετ29Απρ201520:30 Αναμετάδοση εκπομπής με τίτλο "Από το Παρανέστι ως τη Λαμπεντούζα"
Τρι28Απρ201512:15 Αναμετάδοση εκπομπής με θέμα τον κουκουλονόμο
Παρ 3Απρ201523:59 Εκπομπή Soundtracks για οδοφράγματα (επανάληψη)
Παρ 3Απρ201520:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Παρ 3Απρ201512:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Πεμ 2Απρ201520:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Πεμ 2Απρ201519:00 Εκπομπή Stoned by dawn
Πεμ 2Απρ201517:30 Εκπομπή Κουρνιαχτό πορτοκάλι
Πεμ 2Απρ201516:00 Εκπομπή Soundtracks για οδοφράγματα
Πεμ 2Απρ201512:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τετ 1Απρ201520:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τετ 1Απρ201516:00 Εκπομπή Κουρνιαχτό πορτοκάλι (επανάληψη)
Τετ 1Απρ201512:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τρι31Μάρ201520:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τρι31Μάρ201518:00 Εκπομπή Μαύρα Μαντάτα
Τρι31Μάρ201512:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Δευ30Μάρ201523:59 Εκπομπή One world, one race (επανάληψη)
Δευ30Μάρ201520:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Δευ30Μάρ201518:30 Radio-active zone
Δευ30Μάρ201516:00 Εκπομπή One world, one race
Τετ25Μάρ201512:30 Αναμεταδόσεις σχετικές με το ζήτημα των απεργών πείνας πολιτικών κρατούμενων
Τρι24Μάρ201520:30 Αναμεταδόσεις σχετικές με το ζήτημα των απεργών πείνας πολιτικών κρατούμενων
Δευ23Μάρ201520:30 Aναμετάδοση παλιότερης συνέντευξης των Black Star Dub collective (από 98FM)
Πεμ12Μάρ201519:00 Θεματικά αφιερώματα: Psycedelic Rock
Παρ 6Μάρ201512:30 Αναμετάδοση εκπομπής-συνέντευξης με τον Τούρκο αγωνιστή Ερκάν
Παρ27Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ27Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ26Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ26Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ25Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ25Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τρι24Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τρι24Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Δευ23Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Δευ23Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ20Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ20Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ19Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ19Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ18Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ18Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τρι17Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τρι17Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Δευ16Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Δευ16Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ13Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ13Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ12Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ12Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ11Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ11Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τρι10Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τρι10Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ30Ιαν201517:00 Μετάδοση εκδήλωσης για φυλακές τύπου Γ
Πεμ29Ιαν201512:30 Μετάδοση εκδήλωσης για φυλακές τύπου Γ
Τρι27Ιαν201520:30 Μετάδοση εκδήλωσης για φυλακές τύπου Γ
Παρ 9Ιαν201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ 9Ιαν201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ 8Ιαν201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ 8Ιαν201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ 7Ιαν201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ 7Ιαν201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Σαβ 6Δεκ201412:30 Αναμετάδοση εκπομπής του 1431 σχετικά με τη καταστολή που δέχεται
Παρ 5Δεκ201412:30 Αναμετάδοση εκπομπής του 1431 σχετικά με τη καταστολή που δέχεται
Παρ28Νοέ201420:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ28Νοέ201412:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ27Νοέ201420:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ27Νοέ201412:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ26Νοέ201420:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ26Νοέ201412:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ21Νοέ201420:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ21Νοέ201412:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ20Νοέ201420:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ20Νοέ201412:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ19Νοέ201420:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ19Νοέ201412:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ14Νοέ201420:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ14Νοέ201412:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ 7Νοέ201420:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ 7Νοέ201412:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ13Ιούν201420:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης της Ραδιουργίας
Παρ13Ιούν201412:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης της Ραδιουργίας
Πεμ12Ιούν201420:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης της Ραδιουργίας
Πεμ12Ιούν201412:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης της Ραδιουργίας
Τετ11Ιούν201420:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης της Ραδιουργίας
Τετ11Ιούν201412:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης της Ραδιουργίας
Τετ14Μάι201418:00 Θεματική εκπομπή από την κερκίδα συνειδήσεων
Πεμ17Απρ201420:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ17Απρ201412:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 9Απρ201417:00 One world One race: Εκπομπή στη μνήμη του Killah P
Τρι 1Απρ201423:59 Θεματική εκπομπή Πρόσφατα παραδείγματα αστυνομικής βαρβαρότητας...
Πεμ27Μάρ201412:30 Μεγάλοι έλληνες (επανάληψη παλιότερης θεματικής εκπομπής)
Τετ26Μάρ201418:00 Θεματική εκπομπή Πρόσφατα παραδείγματα αστυνομικής βαρβαρότητας...
Παρ21Μάρ201420:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Παρ21Μάρ201412:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Πεμ20Μάρ201420:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Πεμ20Μάρ201412:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τετ19Μάρ201420:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τετ19Μάρ201412:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τρι11Μάρ201420:30 Αναμετάδοση εκδήλωσης για τη ΒΙΟΜΕ
Τρι11Μάρ201412:30 Αναμετάδοση εκδήλωσης για το κίνημα occupy στις ΗΠΑ
Σαβ 8Μάρ201418:00 Μετάδοση της εκδήλωσης (08/12/13) για το ζήτημα του πάρκου Αγρινίου
Πεμ 6Μάρ201410:00 Μετάδοση της εκδήλωσης (08/12/13) για το ζήτημα του πάρκου Αγρινίου
Παρ28Φεβ201420:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Παρ28Φεβ201412:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Πεμ20Φεβ201416:00 Εβδομαδιαία εκπομπή Soundtracks για οδοφράγματα
Δευ17Φεβ201417:00 Έκτακτη εκπομπή ποίησης και μουσικής
Δευ 3Φεβ201420:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Δευ 3Φεβ201412:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Δευ27Ιαν201418:30 Εκπομπή RADIOactive Zone
Παρ24Ιαν201410:30 Εκπομπή για την υποβάθμιση της ζωής και τις συλλογικές διαδικασίες (από 1431)
Πεμ23Ιαν201410:15 Παλιότερη ενημερωτική εκπομπή για τις εκκενώσεις στη Πάτρα
Τετ22Ιαν201418:00 Θεματική εκπομπή: Brazil - we need food, not football...
Παρ17Ιαν201420:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Πεμ16Ιαν201420:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Πεμ16Ιαν201412:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Παρ27Δεκ201323:00 Αναμεταδόσεις εκπομπών/εκδηλώσεων
Παρ27Δεκ201322:00 Αναμεταδόσεις εκπομπών/εκδηλώσεων
Πεμ19Δεκ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τρι17Δεκ201320:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τρι 3Δεκ201316:00 Εβδομαδιαία εκπομπή: Soundtracks για οδοφράγματα
Παρ22Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Πεμ21Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τετ20Νοέ201318:00 Θεματική εκπομπή για την καταστολή στα γήπεδα
Τετ20Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τρι19Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Δευ18Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Παρ15Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Πεμ14Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τετ13Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τρι12Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Πεμ31Οκτ201317:30 Νέα εκπομπή: Κουρνιαχτό Πορτοκάλι
Παρ19Ιούλ201319:00 Εκπομπή-επικοινωνία με την εξεγερμένη Τουρκία
Δευ 1Ιούλ201312:30 Εκπομπή για τον φυλακισμένο αγωνιστή και απεργό πείνας Κ. Σακκά
Παρ28Ιούν201319:30 Επανάληψη εκπομπής για την ελεύθερη κατασκήνωση
Παρ28Ιούν201311:00 Μετάδοση τηλεφωνικής επικοινωνίας με απολυμένο εργαζόμενο της ΕΡΤ
Παρ14Ιούν201311:00 Μετάδοση εκπομπής για τη ΒΙΟ.ΜΕ
Πεμ13Ιούν201311:30 Αναμετάδοση εκπομπής για την εξέγερση στην τουρκία
Τρι 7Μάι201320:00 Έκτακτη εκπομπή μουσικής και ποίησης
Τετ24Απρ201318:00 Επανάληψη εκπομπής για τον αντιφασισμό σε γήπεδα και δρόμους
Πεμ 4Απρ201310:00 Μετάδοση παλιότερης θεματικής εκπομπής για την εκπαίδευση
Πεμ28Μάρ201312:30 Θεματική εκπομπή: Μεγάλοι έλληνες
Παρ15Μάρ201310:00 Αναμετάδοση ηχογραφημένης εκδήλωσης για το νερό
Πεμ14Μάρ201310:00 Αναμετάδοση εκπομπής για τα πρόσφατα συμβάντα στην Ιερισσό
Δευ11Μάρ201319:00 RadioActive zone: Επανάληψη εκπομπής με θέμα ΔΕΗ & τα χαράτσια
Τετ27Φεβ201318:00 Επανάληψη παλιότερης θεματικής εκπομπής από τη Κερκίδα Συνειδήσεων
Τετ 6Φεβ201318:00 Κερκίδα Συνειδήσεων:Επανάληψη εκπομπής για το ρόλο των ultras...
Κυρ 3Φεβ201314:00 Επανάληψη θεματικής εκπομπής με τίτλο Οι μεγάλοι έλληνες
Δευ28Ιαν201310:00 Επανάληψη θεματικής εκπομπής για την καταστολή στους χώρους μας
Πεμ24Ιαν201312:30 Aναμετάδοση παλιότερης εκπομπής για τη ΒΙΟΜΕΤ
Τετ23Ιαν201322:00 Παλιότερη εκπομπή: Η καταστολή στην κατάληψη Δέλτα
Τετ23Ιαν201318:00 Θεματική εκπομπή για την υπόθεση του Alfonso Fernandez
Τρι22Ιαν201310:00 Παλιότερη εκπομπή: Καταστολή σε καταλήψεις & αυτ/μενους χώρους
Τρι 8Ιαν201310:30 Επανάληψη εκπομπής για τη καταστολή και τη φίμωση του λόγου
Δευ 3Δεκ201219:00 RadioActive zone: Επανάληψη εκπομπής για το ζήτημα των μεταλλείων χρυσού
Παρ30Νοέ201210:00 Αναμετάδοση εκπομπής ενάντια στα μεταλλεία εξόρυξης χρυσού
Τετ14Νοέ201218:00 Επανάληψη θεματικής εκπομπής από τη Κερκίδα Συνειδήσεων
Δευ22Οκτ201219:00 Radio Active: Πρωτοβουλία κατοίκων Αγρινίου ενάντια στα χαράτσια
Δευ15Οκτ201219:00 Εκπομπή για το θέμα της αντιφασιστικής μοτοπορείας
Δευ 8Οκτ201219:00 Παρουσίαση της πρωτοβουλίας κατοίκων Αγρινίου
Σαβ29Σεπ201218:00 Νέα εκπομπή: Me Wanna Dance
Τετ26Σεπ201218:00 Κερκίδα Συνειδήσεων: Αφιέρωμα αντιφασισμός σε γήπεδα & δρόμους
Τετ26Σεπ201217:00 One World One Race: Αφιέρωμα στη dub/reggae σκηνή των Βαλκανίων
Δευ24Σεπ201219:00 Εκπομπή για τον αγώνα των κατοίκων της χαλκιδικής
Τετ19Σεπ201218:00 Κερκίδα Συνειδήσεων: Ο ρόλος των οπαδών στην εξέγερση της Αιγύπτου
Τρι18Σεπ201219:00 Ο αγώνας των κατοίκων της χαλκιδικής ενάντια στα μεταλλεία χρυσό
Δευ17Σεπ201219:00 Radio-Active zone: Ο αγώνας των κατοίκων της χαλκιδικής ενάντια...
Πεμ 6Σεπ201212:30 Επανάληψη παλιότερης θεματικής εκπομπής με θέμα το σχολείο
Παρ24Αύγ201212:30 Αναμετάδοση εκπομπής-συνέτευξης με μέλη της ALF
Παρ24Αύγ201210:00 Αναμετάδοση εκπομπής με θέμα την εξέργερση της Σερίφου το 1916
Τετ 1Αύγ201218:00 Εκπομπή: Καπιταλισμός, εμπορευματοποίηση, καταστολή & αθλητισμός
Πεμ26Ιούλ201216:30 Επανάληψη έκτακτης θεματικής εκπομπής: Ήχος ενάντια στο τοίχο
Τρι24Ιούλ201217:00 Ήχος ενάντια στο τοίχο:Έκτακτη εκπομπή μουσικής και λόγου
Τρι24Ιούλ201210:00 Θεματική εκπομπή για την απεργία στη χαλυβουργία
Τετ30Μάι201218:00 Κερκίδα Συνειδήσεων: Καπιταλισμός, καταστολή και τον αθλητισμός
Δευ28Μάι201219:00 Εκπομπή σχετικά με την υπόθεση της Στέλλας Αντωνίου
Δευ21Μάι201219:00 Radio active Zone: Για το κυνήγι μαγισσών των ημερών μας
Δευ14Μάι201219:00 Radio-Active zone: Για το κυνήγι μαγισσών των ημερών μας
Δευ30Απρ201218:00 Εκπομπή Radio Active zone για καταλήψεις
Δευ23Απρ201218:00 Εκπομπή Radio Active zone για καταλήψεις
Πεμ19Απρ201217:00 Εκπομπή αλλήλεγγύης με τους Μετανάστες
Τετ18Απρ201220:00 Εκπομπή για την απελευθέρωση των ζώων
Τρι17Απρ201211:00 Εκπομπή για την αναρχοσυνδικαλιστική ένωση Σουηδίας SAC
Τετ14Μάρ201218:00 Κερκίδα Συνειδήσεων: Ο ρόλος των γηπεδικών και των οπαδών στην...
Τρι13Μάρ201220:00 Αναμετάδοση εκπομπής του 1431AM: απεργία στη Σέριφο το 1916
Τρι 6Μάρ201211:00 Επανάληψη εκπομπής για τους αγώνες των ανθρακωρύχων στην Αγγλία
Τρι 6Μάρ201211:00 Επανάληψη εκπομπής για την καταστολή του λόγου και φίμωση της...
Παρ 2Μάρ201210:00 Αναμετάδοση εκπομπής για τον αγώνα των Άγγλων ανθρακωρύχων το '80
Πεμ 1Μάρ201220:00 Επανάληψη εκπομπής για τον αγώνα των απεργών χαλυβουργών
Δευ 6Φεβ201218:00 Έκτακτη θεματική εκπομπή:καταστολή και τη φίμωση του λόγου...
Πεμ22Σεπ201120:00 Θεματική εκπομπή: Φοιτητικό κίνημα - πανεπιστήμιο - άσυλο
Τετ 6Ιούλ201122:00 Επανάληψη παλιότερης ειδικής εκπομπής για την ελ. κάτασκήνωση
Τετ22Ιούν201122:00 Αναμετάδοση της ηχογραφημένης εκπομπής του 98FM Εκτός Συνόρων
Παρ25Μάρ201110:00 Οι παρελάσεις του ελληνικού μιλιταρισμού
Τετ23Μάρ201110:00 Οι παρελάσεις του ελληνικού μιλιταρισμού
Δευ14Μάρ201121:00 Επανάληψη εκπομπής για την εκκένωση της κατάληψης του ΠΙΚΠΑ
Κυρ 5Δεκ201000:00 Εκπομπή: Κερκίδα Συνειδήσεων
Πεμ 2Δεκ201020:00 Aναμετάδοση εκπομπής για τα ελευθεριακά-κινηματικά ραδιόφωνα από 98FM
Δευ29Νοέ201019:15 Έκτακτη εκπομπή για το θέμα των μεταναστών στην Ηγουμενίτσα
Τρι 9Νοέ201019:00 Συνέντευξη με τους εργαζόμενους του Ιπποκράτειου
Πεμ 7Οκτ201022:00 Μουσικό αφιέρωμα Punk & Hardcore
Παρ 2Ιούλ201016:00 Επανάληψη εκπομπής με θεματική ενότητα την ελεύθερη κατασκήνωση
Πεμ 1Ιούλ201012:00 Επανάληψη εκπομπής με θεματική ενότητα την ελεύθερη κατασκήνωση
Τετ30Ιούν201017:00 Αναμετάδοση εκπομπής για τον Αντισπισισμό και την Απελευθέρωση των ζώων
Τρι29Ιούν201020:00 Εκπομπή για την ελεύθερη κατασκήνωση
Τρι22Ιούν201018:00 Αναμετάδοση εκπομπής του 98FM για τον Αντισπισισμό & την Απελευθέρωση των ζώων
Πεμ 3Ιούν201020:00 Οι θεσμοί ως διαχειρηστές του χρόνου μας
Πεμ22Απρ201021:00 Θεματική Εκπομπή για την καταστολή στα γήπεδα
Πεμ 8Απρ201021:00 Θεματική Εκπομπή για την καταστολή στα γήπεδα
Παρ26Μάρ201015:00 Θεματική Εκπομπή «Μεγάλοι» Έλληνες
Πεμ25Μάρ201015:00 Θεματική Εκπομπή «Μεγάλοι» Έλληνες