Μελλοντικές εκδηλώσεις στην τοποθεσία: (12)

Τρι25Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι25Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι25Απρ20:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Τετ26Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ26Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ26Απρ20:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Πεμ27Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ27Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ27Απρ20:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Παρ28Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ28Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ28Απρ20:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική

Περασμένες εκδηλώσεις στην τοποθεσία: (604)

Δευ24Απρ20:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Δευ24Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ24Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ21Απρ20:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Παρ21Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ21Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ20Απρ20:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Πεμ20Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ20Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ19Απρ20:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Τετ19Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ19Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι18Απρ20:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Τρι18Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι18Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ17Απρ20:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Δευ17Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ17Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ14Απρ20:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Παρ14Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ14Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ13Απρ20:00 Αναμετάδοση εκπομπής αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική
Πεμ13Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ13Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ12Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ12Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι11Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι11Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ10Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ10Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 7Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 7Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 6Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 6Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 5Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 5Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 4Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 4Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 3Απρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 3Απρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ31Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ31Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ30Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ30Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ29Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ29Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι28Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι28Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ27Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ27Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ24Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ24Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ23Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ23Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ22Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ22Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι21Μάρ21:15 Αναμετάδοση εκδήλωσης: 15 Χρόνια Αιχμάλωτος 7 Χρόνια Όμηρος…
Τρι21Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι21Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ20Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ20Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ17Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ17Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ16Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ16Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ15Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ15Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι14Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι14Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ13Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ13Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ10Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ10Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 9Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 9Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 8Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 8Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 7Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 7Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 6Μάρ17:00 Θεματική εκπομπή-παρουσίαση από την Κερκίδα Συνειδήσεων
Δευ 6Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 6Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 3Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 3Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 2Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 2Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 1Μάρ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 1Μάρ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι28Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι28Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ27Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ27Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ24Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ24Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ23Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ23Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ22Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ22Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι21Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι21Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ20Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ20Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ17Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ17Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ16Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ16Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ15Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ15Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι14Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι14Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ13Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ13Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ10Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ10Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 9Φεβ19:00 Θεματικό αφιέρωμα στην ταινία Holy Mountain του Alexandro Jodorowsky
Πεμ 9Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 9Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 8Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 8Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 7Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 7Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 6Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 6Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 3Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 3Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 2Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 2Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 1Φεβ14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 1Φεβ12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι31Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι31Ιαν12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ30Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ30Ιαν12:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ27Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ26Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ25Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι24Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ23Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ20Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ19Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ18Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι17Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ16Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ13Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ12Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ11Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι10Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 9Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 6Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 5Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 4Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 3Ιαν14:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Σαβ31Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ30Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ23Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ23Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ23Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ22Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ22Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ22Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ21Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ21Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ21Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι20Δεκ201623:59 Επανάληψη: Καπιταλισμός, εμπορευματοποίηση και καταστολή στον αθλητισμό
Τρι20Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι20Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι20Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ19Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ19Δεκ201617:00 Επανάληψη: Καπιταλισμός, εμπορευματοποίηση και καταστολή στον αθλητισμό
Δευ19Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ19Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ16Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ16Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ16Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ15Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ15Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ15Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ14Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ14Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ14Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι13Δεκ201623:59 Επανάληψη εκπομπής: Βrazil: We need food, not football
Τρι13Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι13Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι13Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ12Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ12Δεκ201617:00 Επανάληψη εκπομπής: Βrazil: We need food, not football
Δευ12Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ12Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 9Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 9Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 9Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 8Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ 8Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 8Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 7Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 7Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 7Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 6Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι 6Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 6Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 5Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ 5Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 5Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 2Δεκ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ 2Δεκ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ 2Δεκ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ30Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ30Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ30Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι29Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι29Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι29Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ28Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ28Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ28Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ25Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ25Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ25Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ24Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ24Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ24Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ23Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ23Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ23Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι22Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι22Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι22Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ21Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ21Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ21Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ18Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ18Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ18Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ17Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ17Νοέ201619:00 Θεματικό αφιέρωμα
Πεμ17Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ17Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ16Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ16Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ16Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι15Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τρι15Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι15Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ14Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Δευ14Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ14Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ11Νοέ201620:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Παρ11Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ11Νοέ201612:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ10Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 9Νοέ201622:00 Νέα μουσική εκπομπή: Golden Era
Τετ 9Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 8Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ 7Νοέ201612:00 Δελτίο Αντιπληροφόρησης
Παρ 4Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ 3Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ 2Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι 1Νοέ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ31Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ28Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #132
Πεμ27Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #132
Τετ26Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #132
Τρι25Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #132
Δευ24Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #132
Παρ14Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ13Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ12Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι11Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ10Οκτ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ29Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ29Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ28Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ28Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ27Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ27Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι26Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι26Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ25Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ25Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ22Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ22Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ21Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ21Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ20Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ20Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι19Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι19Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ18Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ18Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ15Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ15Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ14Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ14Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ13Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ13Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι12Απρ201620:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι12Απρ201612:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι29Μάρ201618:00 Ηχογραφημένη συνέντευξη του διωκόμενου αντιφασίστα μουσικού από την Άρτα
Παρ 4Μάρ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #102
Πεμ 3Μάρ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #102
Τετ 2Μάρ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #102
Τρι 1Μάρ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #102
Δευ29Φεβ201614:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης #102
Δευ 8Φεβ201616:00 Θεματικό Dub αφιέρωμα
Παρ 5Φεβ201613:00 Εκπομπή: Terra Negra
Παρ29Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Παρ29Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ28Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ28Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ27Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ27Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τρι26Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τρι26Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Δευ25Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Δευ25Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Παρ22Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Παρ22Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ21Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ21Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ20Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ20Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τρι19Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τρι19Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Δευ18Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Δευ18Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Σαβ16Ιαν201618:30 Επανάληψη παλιότερης εκπομπής σχετικά με την αντιφασιστική μοτοπορεία (30/09/12)
Παρ15Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Παρ15Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ14Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ14Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ13Ιαν201620:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ13Ιαν201612:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ31Δεκ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ30Δεκ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι29Δεκ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ23Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ23Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι22Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι22Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ21Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ21Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ18Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ18Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ17Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ17Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ16Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ16Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι15Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι15Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ14Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ14Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ11Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ11Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ10Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ10Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ 9Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ 9Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι 8Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τρι 8Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ 7Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ 7Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ 4Δεκ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ 4Δεκ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Δευ30Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ27Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ26Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ25Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι24Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ23Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ20Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ19Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ18Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι17Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Δευ16Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ13Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Πεμ12Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τετ11Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Τρι10Νοέ201511:00 Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης
Παρ30Οκτ201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ30Οκτ201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ25Σεπ201520:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Παρ25Σεπ201512:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ24Σεπ201520:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Πεμ24Σεπ201512:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ23Σεπ201520:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τετ23Σεπ201512:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τρι22Σεπ201520:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Τρι22Σεπ201512:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Δευ21Σεπ201520:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Δευ21Σεπ201512:00 Δελτίο ζώνης αντιπληροφόρησης
Δευ14Σεπ201516:00 One world One race: Επανάληψη εκπομπής στη μνήμη του Killah P
Πεμ14Μάι201519:00 Θεματικό αφιέρωμα σε stoner cult movies
Πεμ30Απρ201512:30 Αναμετάδοση εκπομπής εξελίξεις στο Κουρδικό ζήτημα μετά τη νίκη στο Κομπανί
Τετ29Απρ201520:30 Αναμετάδοση εκπομπής με τίτλο "Από το Παρανέστι ως τη Λαμπεντούζα"
Τρι28Απρ201512:15 Αναμετάδοση εκπομπής με θέμα τον κουκουλονόμο
Παρ 3Απρ201523:59 Εκπομπή Soundtracks για οδοφράγματα (επανάληψη)
Παρ 3Απρ201520:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Παρ 3Απρ201512:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Πεμ 2Απρ201520:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Πεμ 2Απρ201519:00 Εκπομπή Stoned by dawn
Πεμ 2Απρ201517:30 Εκπομπή Κουρνιαχτό πορτοκάλι
Πεμ 2Απρ201516:00 Εκπομπή Soundtracks για οδοφράγματα
Πεμ 2Απρ201512:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τετ 1Απρ201520:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τετ 1Απρ201516:00 Εκπομπή Κουρνιαχτό πορτοκάλι (επανάληψη)
Τετ 1Απρ201512:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τρι31Μάρ201520:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τρι31Μάρ201518:00 Εκπομπή Μαύρα Μαντάτα
Τρι31Μάρ201512:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Δευ30Μάρ201523:59 Εκπομπή One world, one race (επανάληψη)
Δευ30Μάρ201520:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Δευ30Μάρ201518:30 Radio-active zone
Δευ30Μάρ201516:00 Εκπομπή One world, one race
Τετ25Μάρ201512:30 Αναμεταδόσεις σχετικές με το ζήτημα των απεργών πείνας πολιτικών κρατούμενων
Τρι24Μάρ201520:30 Αναμεταδόσεις σχετικές με το ζήτημα των απεργών πείνας πολιτικών κρατούμενων
Δευ23Μάρ201520:30 Aναμετάδοση παλιότερης συνέντευξης των Black Star Dub collective (από 98FM)
Πεμ12Μάρ201519:00 Θεματικά αφιερώματα: Psycedelic Rock
Παρ 6Μάρ201512:30 Αναμετάδοση εκπομπής-συνέντευξης με τον Τούρκο αγωνιστή Ερκάν
Παρ27Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ27Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ26Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ26Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ25Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ25Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τρι24Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τρι24Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Δευ23Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Δευ23Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ20Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ20Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ19Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ19Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ18Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ18Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τρι17Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τρι17Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Δευ16Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Δευ16Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ13Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ13Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ12Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ12Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ11Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ11Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τρι10Φεβ201520:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τρι10Φεβ201512:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ30Ιαν201517:00 Μετάδοση εκδήλωσης για φυλακές τύπου Γ
Πεμ29Ιαν201512:30 Μετάδοση εκδήλωσης για φυλακές τύπου Γ
Τρι27Ιαν201520:30 Μετάδοση εκδήλωσης για φυλακές τύπου Γ
Παρ 9Ιαν201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ 9Ιαν201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ 8Ιαν201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Πεμ 8Ιαν201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ 7Ιαν201520:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Τετ 7Ιαν201512:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Σαβ 6Δεκ201412:30 Αναμετάδοση εκπομπής του 1431 σχετικά με τη καταστολή που δέχεται
Παρ 5Δεκ201412:30 Αναμετάδοση εκπομπής του 1431 σχετικά με τη καταστολή που δέχεται
Παρ28Νοέ201420:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ28Νοέ201412:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ27Νοέ201420:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ27Νοέ201412:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ26Νοέ201420:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ26Νοέ201412:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ21Νοέ201420:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ21Νοέ201412:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ20Νοέ201420:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Πεμ20Νοέ201412:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ19Νοέ201420:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Τετ19Νοέ201412:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ14Νοέ201420:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ14Νοέ201412:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης
Παρ 7Νοέ201420:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ 7Νοέ201412:00 Ζώνη αντιπληροφόρησης
Παρ13Ιούν201420:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης της Ραδιουργίας
Παρ13Ιούν201412:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης της Ραδιουργίας
Πεμ12Ιούν201420:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης της Ραδιουργίας
Πεμ12Ιούν201412:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης της Ραδιουργίας
Τετ11Ιούν201420:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης της Ραδιουργίας
Τετ11Ιούν201412:00 Δελτίο Ζώνης Αντιπληροφόρησης της Ραδιουργίας
Τετ14Μάι201418:00 Θεματική εκπομπή από την κερκίδα συνειδήσεων
Πεμ17Απρ201420:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Πεμ17Απρ201412:00 Δελτίο αντιπληροφόρησης
Τετ 9Απρ201417:00 One world One race: Εκπομπή στη μνήμη του Killah P
Τρι 1Απρ201423:59 Θεματική εκπομπή Πρόσφατα παραδείγματα αστυνομικής βαρβαρότητας...
Πεμ27Μάρ201412:30 Μεγάλοι έλληνες (επανάληψη παλιότερης θεματικής εκπομπής)
Τετ26Μάρ201418:00 Θεματική εκπομπή Πρόσφατα παραδείγματα αστυνομικής βαρβαρότητας...
Παρ21Μάρ201420:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Παρ21Μάρ201412:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Πεμ20Μάρ201420:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Πεμ20Μάρ201412:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τετ19Μάρ201420:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τετ19Μάρ201412:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τρι11Μάρ201420:30 Αναμετάδοση εκδήλωσης για τη ΒΙΟΜΕ
Τρι11Μάρ201412:30 Αναμετάδοση εκδήλωσης για το κίνημα occupy στις ΗΠΑ
Σαβ 8Μάρ201418:00 Μετάδοση της εκδήλωσης (08/12/13) για το ζήτημα του πάρκου Αγρινίου
Πεμ 6Μάρ201410:00 Μετάδοση της εκδήλωσης (08/12/13) για το ζήτημα του πάρκου Αγρινίου
Παρ28Φεβ201420:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Παρ28Φεβ201412:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Πεμ20Φεβ201416:00 Εβδομαδιαία εκπομπή Soundtracks για οδοφράγματα
Δευ17Φεβ201417:00 Έκτακτη εκπομπή ποίησης και μουσικής
Δευ 3Φεβ201420:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Δευ 3Φεβ201412:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Δευ27Ιαν201418:30 Εκπομπή RADIOactive Zone
Παρ24Ιαν201410:30 Εκπομπή για την υποβάθμιση της ζωής και τις συλλογικές διαδικασίες (από 1431)
Πεμ23Ιαν201410:15 Παλιότερη ενημερωτική εκπομπή για τις εκκενώσεις στη Πάτρα
Τετ22Ιαν201418:00 Θεματική εκπομπή: Brazil - we need food, not football...
Παρ17Ιαν201420:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Πεμ16Ιαν201420:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Πεμ16Ιαν201412:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Παρ27Δεκ201323:00 Αναμεταδόσεις εκπομπών/εκδηλώσεων
Παρ27Δεκ201322:00 Αναμεταδόσεις εκπομπών/εκδηλώσεων
Πεμ19Δεκ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τρι17Δεκ201320:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης
Τρι 3Δεκ201316:00 Εβδομαδιαία εκπομπή: Soundtracks για οδοφράγματα
Παρ22Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Πεμ21Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τετ20Νοέ201318:00 Θεματική εκπομπή για την καταστολή στα γήπεδα
Τετ20Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τρι19Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Δευ18Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Παρ15Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Πεμ14Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τετ13Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Τρι12Νοέ201312:00 Ζώνη Αντιπληροφόρησης Ραδιουργίας
Πεμ31Οκτ201317:30 Νέα εκπομπή: Κουρνιαχτό Πορτοκάλι
Παρ19Ιούλ201319:00 Εκπομπή-επικοινωνία με την εξεγερμένη Τουρκία
Δευ 1Ιούλ201312:30 Εκπομπή για τον φυλακισμένο αγωνιστή και απεργό πείνας Κ. Σακκά
Παρ28Ιούν201319:30 Επανάληψη εκπομπής για την ελεύθερη κατασκήνωση
Παρ28Ιούν201311:00 Μετάδοση τηλεφωνικής επικοινωνίας με απολυμένο εργαζόμενο της ΕΡΤ
Παρ14Ιούν201311:00 Μετάδοση εκπομπής για τη ΒΙΟ.ΜΕ
Πεμ13Ιούν201311:30 Αναμετάδοση εκπομπής για την εξέγερση στην τουρκία
Τρι 7Μάι201320:00 Έκτακτη εκπομπή μουσικής και ποίησης
Τετ24Απρ201318:00 Επανάληψη εκπομπής για τον αντιφασισμό σε γήπεδα και δρόμους
Πεμ 4Απρ201310:00 Μετάδοση παλιότερης θεματικής εκπομπής για την εκπαίδευση
Πεμ28Μάρ201312:30 Θεματική εκπομπή: Μεγάλοι έλληνες
Παρ15Μάρ201310:00 Αναμετάδοση ηχογραφημένης εκδήλωσης για το νερό
Πεμ14Μάρ201310:00 Αναμετάδοση εκπομπής για τα πρόσφατα συμβάντα στην Ιερισσό
Δευ11Μάρ201319:00 RadioActive zone: Επανάληψη εκπομπής με θέμα ΔΕΗ & τα χαράτσια
Τετ27Φεβ201318:00 Επανάληψη παλιότερης θεματικής εκπομπής από τη Κερκίδα Συνειδήσεων
Τετ 6Φεβ201318:00 Κερκίδα Συνειδήσεων:Επανάληψη εκπομπής για το ρόλο των ultras...
Κυρ 3Φεβ201314:00 Επανάληψη θεματικής εκπομπής με τίτλο Οι μεγάλοι έλληνες
Δευ28Ιαν201310:00 Επανάληψη θεματικής εκπομπής για την καταστολή στους χώρους μας
Πεμ24Ιαν201312:30 Aναμετάδοση παλιότερης εκπομπής για τη ΒΙΟΜΕΤ
Τετ23Ιαν201322:00 Παλιότερη εκπομπή: Η καταστολή στην κατάληψη Δέλτα
Τετ23Ιαν201318:00 Θεματική εκπομπή για την υπόθεση του Alfonso Fernandez
Τρι22Ιαν201310:00 Παλιότερη εκπομπή: Καταστολή σε καταλήψεις & αυτ/μενους χώρους
Τρι 8Ιαν201310:30 Επανάληψη εκπομπής για τη καταστολή και τη φίμωση του λόγου
Δευ 3Δεκ201219:00 RadioActive zone: Επανάληψη εκπομπής για το ζήτημα των μεταλλείων χρυσού
Παρ30Νοέ201210:00 Αναμετάδοση εκπομπής ενάντια στα μεταλλεία εξόρυξης χρυσού
Τετ14Νοέ201218:00 Επανάληψη θεματικής εκπομπής από τη Κερκίδα Συνειδήσεων
Δευ22Οκτ201219:00 Radio Active: Πρωτοβουλία κατοίκων Αγρινίου ενάντια στα χαράτσια
Δευ15Οκτ201219:00 Εκπομπή για το θέμα της αντιφασιστικής μοτοπορείας
Δευ 8Οκτ201219:00 Παρουσίαση της πρωτοβουλίας κατοίκων Αγρινίου
Σαβ29Σεπ201218:00 Νέα εκπομπή: Me Wanna Dance
Τετ26Σεπ201218:00 Κερκίδα Συνειδήσεων: Αφιέρωμα αντιφασισμός σε γήπεδα & δρόμους
Τετ26Σεπ201217:00 One World One Race: Αφιέρωμα στη dub/reggae σκηνή των Βαλκανίων
Δευ24Σεπ201219:00 Εκπομπή για τον αγώνα των κατοίκων της χαλκιδικής
Τετ19Σεπ201218:00 Κερκίδα Συνειδήσεων: Ο ρόλος των οπαδών στην εξέγερση της Αιγύπτου
Τρι18Σεπ201219:00 Ο αγώνας των κατοίκων της χαλκιδικής ενάντια στα μεταλλεία χρυσό
Δευ17Σεπ201219:00 Radio-Active zone: Ο αγώνας των κατοίκων της χαλκιδικής ενάντια...
Πεμ 6Σεπ201212:30 Επανάληψη παλιότερης θεματικής εκπομπής με θέμα το σχολείο
Παρ24Αύγ201212:30 Αναμετάδοση εκπομπής-συνέτευξης με μέλη της ALF
Παρ24Αύγ201210:00 Αναμετάδοση εκπομπής με θέμα την εξέργερση της Σερίφου το 1916
Τετ 1Αύγ201218:00 Εκπομπή: Καπιταλισμός, εμπορευματοποίηση, καταστολή & αθλητισμός
Πεμ26Ιούλ201216:30 Επανάληψη έκτακτης θεματικής εκπομπής: Ήχος ενάντια στο τοίχο
Τρι24Ιούλ201217:00 Ήχος ενάντια στο τοίχο:Έκτακτη εκπομπή μουσικής και λόγου
Τρι24Ιούλ201210:00 Θεματική εκπομπή για την απεργία στη χαλυβουργία
Τετ30Μάι201218:00 Κερκίδα Συνειδήσεων: Καπιταλισμός, καταστολή και τον αθλητισμός
Δευ28Μάι201219:00 Εκπομπή σχετικά με την υπόθεση της Στέλλας Αντωνίου
Δευ21Μάι201219:00 Radio active Zone: Για το κυνήγι μαγισσών των ημερών μας
Δευ14Μάι201219:00 Radio-Active zone: Για το κυνήγι μαγισσών των ημερών μας
Δευ30Απρ201218:00 Εκπομπή Radio Active zone για καταλήψεις
Δευ23Απρ201218:00 Εκπομπή Radio Active zone για καταλήψεις
Πεμ19Απρ201217:00 Εκπομπή αλλήλεγγύης με τους Μετανάστες
Τετ18Απρ201220:00 Εκπομπή για την απελευθέρωση των ζώων
Τρι17Απρ201211:00 Εκπομπή για την αναρχοσυνδικαλιστική ένωση Σουηδίας SAC
Τετ14Μάρ201218:00 Κερκίδα Συνειδήσεων: Ο ρόλος των γηπεδικών και των οπαδών στην...
Τρι13Μάρ201220:00 Αναμετάδοση εκπομπής του 1431AM: απεργία στη Σέριφο το 1916
Τρι 6Μάρ201211:00 Επανάληψη εκπομπής για τους αγώνες των ανθρακωρύχων στην Αγγλία
Τρι 6Μάρ201211:00 Επανάληψη εκπομπής για την καταστολή του λόγου και φίμωση της...
Παρ 2Μάρ201210:00 Αναμετάδοση εκπομπής για τον αγώνα των Άγγλων ανθρακωρύχων το '80
Πεμ 1Μάρ201220:00 Επανάληψη εκπομπής για τον αγώνα των απεργών χαλυβουργών
Δευ 6Φεβ201218:00 Έκτακτη θεματική εκπομπή:καταστολή και τη φίμωση του λόγου...
Πεμ22Σεπ201120:00 Θεματική εκπομπή: Φοιτητικό κίνημα - πανεπιστήμιο - άσυλο
Τετ 6Ιούλ201122:00 Επανάληψη παλιότερης ειδικής εκπομπής για την ελ. κάτασκήνωση
Τετ22Ιούν201122:00 Αναμετάδοση της ηχογραφημένης εκπομπής του 98FM Εκτός Συνόρων
Παρ25Μάρ201110:00 Οι παρελάσεις του ελληνικού μιλιταρισμού
Τετ23Μάρ201110:00 Οι παρελάσεις του ελληνικού μιλιταρισμού
Δευ14Μάρ201121:00 Επανάληψη εκπομπής για την εκκένωση της κατάληψης του ΠΙΚΠΑ
Κυρ 5Δεκ201000:00 Εκπομπή: Κερκίδα Συνειδήσεων
Πεμ 2Δεκ201020:00 Aναμετάδοση εκπομπής για τα ελευθεριακά-κινηματικά ραδιόφωνα από 98FM
Δευ29Νοέ201019:15 Έκτακτη εκπομπή για το θέμα των μεταναστών στην Ηγουμενίτσα
Τρι 9Νοέ201019:00 Συνέντευξη με τους εργαζόμενους του Ιπποκράτειου
Πεμ 7Οκτ201022:00 Μουσικό αφιέρωμα Punk & Hardcore
Παρ 2Ιούλ201016:00 Επανάληψη εκπομπής με θεματική ενότητα την ελεύθερη κατασκήνωση
Πεμ 1Ιούλ201012:00 Επανάληψη εκπομπής με θεματική ενότητα την ελεύθερη κατασκήνωση
Τετ30Ιούν201017:00 Αναμετάδοση εκπομπής για τον Αντισπισισμό και την Απελευθέρωση των ζώων
Τρι29Ιούν201020:00 Εκπομπή για την ελεύθερη κατασκήνωση
Τρι22Ιούν201018:00 Αναμετάδοση εκπομπής του 98FM για τον Αντισπισισμό & την Απελευθέρωση των ζώων
Πεμ 3Ιούν201020:00 Οι θεσμοί ως διαχειρηστές του χρόνου μας
Πεμ22Απρ201021:00 Θεματική Εκπομπή για την καταστολή στα γήπεδα
Πεμ 8Απρ201021:00 Θεματική Εκπομπή για την καταστολή στα γήπεδα
Παρ26Μάρ201015:00 Θεματική Εκπομπή «Μεγάλοι» Έλληνες
Πεμ25Μάρ201015:00 Θεματική Εκπομπή «Μεγάλοι» Έλληνες