Εμφανίζονται μόνο : "Συντονισμός Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης" (επιστροφή σε πλήρη προβολή)