Εμφανίζονται μόνο : "Ανοιχτή Συνέλευση Αλληλεγγύης στην κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37". επιστροφή σε πλήρη προβολή