Μελλοντικές εκδηλώσεις στην τοποθεσία: (7)

Κυρ17Οκτ18:00 Βιβλιοθήκη Κατειλημμένων Προσφυγικών
Τρι19Οκτ18:00 Βιβλιοθήκη Κατειλημμένων Προσφυγικών
Πεμ21Οκτ18:00 Βιβλιοθήκη Κατειλημμένων Προσφυγικών
Κυρ24Οκτ18:00 Βιβλιοθήκη Κατειλημμένων Προσφυγικών
Τρι26Οκτ18:00 Βιβλιοθήκη Κατειλημμένων Προσφυγικών
Πεμ28Οκτ18:00 Βιβλιοθήκη Κατειλημμένων Προσφυγικών
Κυρ31Οκτ18:00 Βιβλιοθήκη Κατειλημμένων Προσφυγικών

Περασμένες εκδηλώσεις στην τοποθεσία: (17)

Πεμ14Οκτ18:00 Βιβλιοθήκη Κατειλημμένων Προσφυγικών
Τρι12Οκτ18:00 Βιβλιοθήκη Κατειλημμένων Προσφυγικών
Κυρ10Οκτ18:00 Βιβλιοθήκη Κατειλημμένων Προσφυγικών
Πεμ 7Οκτ18:00 Βιβλιοθήκη Κατειλημμένων Προσφυγικών
Τρι 5Οκτ18:00 Βιβλιοθήκη Κατειλημμένων Προσφυγικών
Πεμ30Σεπ18:00 Βιβλιοθήκη Προσφυγικών
Τρι28Σεπ18:00 Βιβλιοθήκη Προσφυγικών
Κυρ26Σεπ18:00 Βιβλιοθήκη Προσφυγικών
Πεμ23Σεπ18:00 Βιβλιοθήκη Προσφυγικών
Τρι21Σεπ18:00 Βιβλιοθήκη Προσφυγικών
Κυρ19Σεπ18:00 Βιβλιοθήκη Προσφυγικών
Πεμ16Σεπ18:00 Βιβλιοθήκη Προσφυγικών
Τρι14Σεπ18:00 Βιβλιοθήκη Προσφυγικών
Κυρ12Σεπ18:00 Βιβλιοθήκη Προσφυγικών
Πεμ 9Σεπ18:00 Βιβλιοθήκη Προσφυγικών
Τρι 7Σεπ18:00 Βιβλιοθήκη Προσφυγικών
Παρ16Ιουλ19:00 Προβολή ταινίας: 14 TIRMEH